فعالیت‌های خاص

:: فعالیت‌های خاص شرکت پای‌سا علاوه بر فعالیت‌های متداول در شرکت‌های مهندسان مشاور، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای […]

متساپ

:: متد مهندسی متساپ چیست؟ متساپ که مخفف عبارت: “مسیرهای تعالی سازمانهای پروژه محور” است دربرگیرنده ایدههای نوآورانه مبتنی بر […]

مطالعات راهبردی تبلیغات، برندینگ، بازاریابی، فروش و بهره برداری

  مطالعات راهبردی تبلیغات،بازاریابی،فروش و بهره برداری پروژه های ساختمانی   یکی از مهمترین بخش های سرمایه گذاری در پروژه […]