شرکت پای سا بخشی از ماموریت و چشم انداز خود، در واحد تحقیق و توسعه با مشارکت خانه عمران نسبت به فعالیتهای علمی اقدام نموده که برخی از محصولات پژوهشی این واحد به شرح ذیل می باشد:

1- بررسی تاثیرات فنی و اقتصادی فولاد پر مقاومت در سازه های بلند مرتبه (کنفرانس سازه های فولادی زمستان 92)
2- چالشهای سرمایه گذاری در پروژه های بلندمرتبه و راهکارهای آن ( دومین کنفرانس بلندمرتبه سازی پائیز 94)
3- آسیب شناسی رفتار مجتمع های تجاری با مطالعه موردی 20 مجتمع (سومین کنفرانس بلندمرتبه سازی زمستان 95)

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.