شرکت پای سا بخشی از ماموریت و چشم انداز خود، در واحد تحقیق و توسعه با مشارکت خانه عمران نسبت به فعالیتهای علمی اقدام نموده که برخی از محصولات پژوهشی این واحد به شرح ذیل می باشد:

1- چالش های منابع انسانی در صنعت ساختمان و راه کارهای آن(دانشگاه شریف بهار 93)
2- نقش نهادها و شرکت های خصوصی در کاهش ریسک سوانح طبیعی(حسینیه ارشاد زمستان 93)
3- چالش ها و راهکارهای آینده شغلی مهندسی عمران (دانشگاه علم و صنعت تابستان 94)
4- راهکار جامع ساخت و ساز ایمن ( با همکاری شهرداری تهران دانشگاه شریف پائیز 94)
5- راهکارهای علمی جهت توسعه کیفیت و ایمنی در ساخت و سازهای شهری (دانشگاه شریف زمستان 94)
6- نقش مطالعات راهبردی و مدیریت طراحی در مجتمع های تجاری ( با همکاری شرکت توسعه ابنیه همت هتل المپیک زمستان 94)
7- آشنایی با اقتصاد صنعت ساختمان (خانه عمران تابستان 95)
8- آشنایی با تحلیل اقتصادی و مدل سازی پروژه های ساختمانی (خانه عمران پاییز 95)
9- فرصت ها و تهدیدات آینده شغلی دانش آموختگان مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی امیر کبیر پاییز 95)
10- سمینار چالشهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ( زمستان 95)
11- سمینار آشنایی با سیستم مدل سازی یکپارچه اطلاعات پروژه ( بهار 96)

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.