خبرنامه ها

چکیده سمینارهای تخصصی و نشست های تبادل تجربه : خبرنامه نشست های ۱ الی ۴ تبادل تجربه در صنعت ساختمان خبرنامه نشست ۵ تبادل تجربه در صنعت ساختمان خبرنامه نشست ۶ تبادل تجربه در صنعت ساختمان خبرنامه نشست ۷ تبادل…

صنعت آب

  نشست های کارگروه تخصصی تخصصی صنعت آب مقدمه در عصر حاضر، مهمترین چالش سیاسی- اجتماعی، به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران، ‌” مسئله آب” است که نقش مهم و استراتژیک در مناسبات بین المللی و توازن قدرت منطقه‌ای…

مالی و اقتصادی

نشست های کارگروه تخصصی مالی و اقتصادی در راستای انجام پروژه های مطالعات اقتصادی و تحلیل مالی در شرکت پای سا و بررسی دغدغه های کارفرما از یک سو و راهکارهای فنی و مهندسی از سوی دیگر، نشست های کارگروه…

معماری

نشست های کارگروه تخصصی معماری در راستای بررسی معضلات و مشکلات شهرسازی و معماری به ویژه به دلیل احداث پروژه های بلندمرتبه و مجتمع های بزرگ تجاری، اداری و چند منظوره کارگروه معماری با حضور متحصصان و پیشکسوتان تشکیل گردیده…

نظارت عالیه

  نشست های کارگروه تخصصی نظارت عالیه نشست های کارگروه تخصصی مدیریت پروژه با حضور کارشناسان،مشاوران و پیشکسوتان صنعت ساختمان که برخی از آنها مطابق لیست زیر می باشد برگزار می گردد. لیست برخی از شرکت کنندگان: آقایان مهندسان خورشیدی،…

تجهیز کارگاه

نشست های کارگروه تخصصی تجهیز کار نشست های کارگروه تخصصی مدیریت پروژه با حضور کارشناسان،مشاوران و پیشکسوتان صنعت ساختمان که برخی از آنها مطابق لیست زیر می باشد برگزار می گردد. لیست برخی از شرکت کنندگان: آقایان مهندس ارباب، مهندس…

مدیریت پروژه

نشست کارگروه تخصصی مدیریت پروژه نشست های کارگروه تخصصی مدیریت پروژه با حضور کارشناسان،مشاوران و پیشکسوتان صنعت ساختمان که برخی از آنها مطابق لیست زیر می باشد برگزار می گردد. لیست برخی از شرکت کنندگان: مهندس ارباب، مهندس بیک زاده،…