:: متد مهندسی متساپ چیست؟

متساپ که مخفف عبارت: “مسیرهای تعالی سازمانهای پروژه محور” است دربرگیرنده ایدههای نوآورانه مبتنی بر تجربیات مدیران و مهندسان خبره و در جهت حل مشکلات پیش روی شرکتهای مهندسی و سازمانهای اجرایی و نظارتی میباشد. در این متد بر اساس نوع و اندازه سازمانها، مأموریتها و اهداف و همچنین تعداد، نوع و مراحل انجام پروژهها تحلیلی از وضع موجود در ابعاد نرمافزاری، منابع انسانی، مالی، برنامهها، ساختار و دیگر وجوه سازمانها صورت میگیرد. سپس در قالب یک کارگروه ایدهپردازی با حضور افراد تاثیرگذار مجموعه، راهبردها و برنامهها مورد ارزیابی قرار گرفته و بهترین مسیرها در جهت تعالی سازمان استخراج میگردد. بدیهی است در انتخاب مسیرهای بهینه، وجوه مختلف پیشنهادات از حیث اقتصادی، زمانی و رعایت استانداردهای فنی، مدیریتی و منابع انسانی مورد دقت و بررسی قرار خواهدگرفت.

:: ویژگیها و مزیتهای متد متساپ

این متد که بر اساس رعایت کامل منافع سازمانها توسط شرکت مشاوران عالی ساختمان پایسا با مشارکت مؤسسه تحقیق وتوسعه خانه عمران خلق و جاری شده است، واجد شرایط زیر میباشد:
▪ در انجام مدل متساپ از افراد توانمند، خبره و در عین حال کاملاً متعهد استفاده میگردد.
▪ این متد انعطاف بالایی برای تصمیمگیری مدیران شرکتها و مدیران پروژهها دارد به نحوی که میتوان به راحتی متناسب با اولویتبندی نیازها، محدودیتهای مالی و دیگر ملاحظات مدیریتی، خدمات را به صورت بستههای کوچک و متوسط تعریف نمود و در صورت اثربخش بودن خدمات و اخذ نتایج در هر بسته، مرحله بعدی را تعریف نمود.
▪ علاوه بر مزیت انتقال دانش، مدل متساپ میتواند در قیاس با دیگر روشهای مرسوم نظیر برونسپاری کارها به صورت پروژهای به لحاظ اقتصادی نیز بسیار توجیهپذیر باشد.

نحوه ارائه وعناوین بسته های خدمات متساپ :


خدمات متساپ در دو سطح ارائه میگردد:
ا- ارائه خدمات در سطح سازمانه
۲- ارائه خدمات در سطح پروژه ها
این خدمات در سطح سازمان براساس نیاز، مأموریتها و شرایط پروژههای در دست اقدام به گونهای طراحی و اجرا میگردد که بر مبنای مدل شایستگی، تطابق حداکثری بین شغل و شاغل ایجاد نماید.
این خدمات در پروژه ها متناسب با هر مرحله و پیشرفت فیزیکی قابل تعریف می باشد که بستههای خدمات مورد نظر به شرح زیر میباشد

 

 

برخی دفاتر قابل راه اندازی براساس مدل متساپ :

دفتر مدیریت پروژه (PMO)
:: مدیریت منابع انسانی (سازماندهی، ساختار سازی، تهیه چارت سازمانی تیم اجرایی و شرح وظایف پرسنل کلیدی)
:: طرح تجهیز کارگاه (جانمایی کانکسها و تاورها، برق و آب و گاز، اقامت کارگری) و نظارت بر اجرای آن
دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه
:: تهیه برنامه زمانبندی (لیست فعالیتها، ساختار شکست، تعیین پیشنیازی و اخذ برنامه اجرایی پیمانکاران جزء، دستوررالعمل های لازم جهت پیاده سازی آن در
حوزه های ساخت، نصب، اجرا و بهرهبرداری) :: ارائه گزارشات پیشرفت پروژه، منابع و تجهیزات لازم، تحلیلی تاخیرات وبرنامههای جبرانی
:: تهیه جریان گردش مالی (Cash Flow) پروژه و تطابق با تامین نقدینگی.
دفتر مشاوره و کنترل مضاعف
:: کنترل، بازنگری و صحتسنجی طراحی، بهینهسازی و سبکسازی سازه
:: کنترل طرح پایدارسازی گودها و نظارت بر خاکبرداری و اجرای آن
دفتر ایمنی و بهداشت حرفهای و زیست محیطی
:: تهیه پلان و دستورالعمل ایمنی(HSE)،
:: مشاوره، آموزش و نظارت جهت پیاده سازی
دفتر مدیریت اسناد و استاندارد سازی مدارک (D.C.C)
:: مدیریت مرکز اسناد و تهیه رویه ها و دستورالعمل ها (بررسی، طبقه بندی، نگهداری، توزیع و مستندسازی کلیه نقشه ها، گزارشات، مکاتبات، صورتجلسات و سایر
اسناد و مدارک پروژه) :: مدیریت تهیه نقشه های چون ساخت (As Built)
:: دستورالعمل های ساخت و جوشکاری(WPS,PQR)، سندبلاست، رنگ ، بسته بندی، بارگیری، حمل..)
:: استراتژیهای نصب و اجرا و تکنولوژیهای نوین
:: برنامه های راهبردی نظارت و کیفیت پروژه(نظام نامه ها، فرآیندها، دستورالعمل­ها، استانداردها، گردش کارها، بسترسازی و پیاده سازی آن)
:: تهیه مدارک بازرسی فنی و کنترل پروژه( Final Book )
دفتر فنی مهندسی
:: تعیین اشکالات، تداخل نقشهها، نواقص، ابهامات و اقدام برای رفع آنها بررسی درخواستهایی که منجر به تغییر مشخصات فنی و طرح میشود و مدیریت
پاسخگویی آنها :: تهیه لیست متره و برآورد حجم و مقدار مصالح برای خرید و اجرا
دفتر حقوقی و قراردادی
:: خدمات حقوقی و مدیریت قراردادها (با ملاحظات فنی مطابق بخشنامههای مصوب در مراحل مختلف پروژه)
:: صلاحیت شرکتهای اجرایی و پیمانکاران جزء (شناسایی، بررسی و ارزیابی)
:: مدیریت مناقصات و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط (تهیه شرح خدمات، انعقاد قرارداد جهت اجرا و ساخت پروژه)
دفتر خدمات کنترل کیفی و نظارت عالیه
:: تدوین فرآیندهای عملیاتی و چک لیستهای کنترل کیفی هر بخش
:: آموزش پرسنل کارفرما و اکیپهای اجرایی جهت رعایت کیفی فعالیتها
:: بررسی مشخصات فنی و نظارت بر اجرای ابنیه بتنی، سفتکاری
:: بازرسی و کنترل کیفیت کلیه مصالح و مواد مصرفی پروژه
:: بررسی مشخصات فنی و نظارت بر ساخت و نصب اسکلت فلزی
:: بررسی مشخصات فنی و نظارت بر خرید و اجرای تاسیسات
:: بررسی مشخصات فنی و نظارت بر نازککاری، دکوراسیون داخلی و نما
دفتر مارکتینگ و فروش
:: طراحی پلان مارکتینگ، تبلیغات و برندسازی و مشاوره جهت اجرا
:: تدوین استراتژی واگذاری، فروش و نظارت بر اجرای آن
::طراحی مدلهای بهره برداری و پیاده سازی آن

ویژگی ها، مزیتها و شاخص ها :

– مبتنی بر استاندارد PMBOK
– خدمات چند وجهی با رویکرد جامع نگری و تحلیل همه جانبه
– ایجاد واحدهای جدید، چابک و متکی بر دانش روز
– بازسازی نیروها و ساختار سازی سازمانها و منابع انسانی
– امکان اخذISO در فضاهای بین المللی
– مشاوره به خود مدیران و به روز شدن دانش و مهارتها و نگرش و دیسیپلین آنها
– ایجاد امکان صدور خدمات مهندسی و فعالیتهای برون مرزی خدمات
– پشتیبانی برند خانه عمران و برخورداری از ظرفیتهای علمی- پژوهشی آن
– امکان تامین نیروهای متخصص متناسب با نیاز پروژه در حداقل زمان
– قابلیت پیاده سازی تکنیکهای مهندسی ارزش جهت ارزیابی، بهینه سازی و کاهش هزینه تمام شده طرحها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *