نشست های کارگروه تخصصی مالی و اقتصادی

در راستای انجام پروژه های مطالعات اقتصادی و تحلیل مالی در شرکت پای سا و بررسی دغدغه های کارفرما از یک سو و راهکارهای فنی و مهندسی از سوی دیگر، نشست های کارگروه و تخصصی مالی و اقتصادی با حضور خبرگان و متخصصان این حوزه به صورت ادواری برگزار می گردد. در این نشست ها هدف اصلی هم اندیشی بین کارشناسان و متخصصین و همچنین کارفرمایان و سرمایه گزاران می باشد. در تعامل بین این کارشناسان، راهکارهای بومی متناسب با شرایط اقتصادی و محدودیتهای مالی در پروژه های ساختمانی استخراج می گردد یکی از حوزه های مهم در صنعت ساختمان مجتمع های تجاری، گردشگری و مراکز درمانی می باشد. سرمایه گزاران در این حوزه ها به دلیل محدودیتهای مالی امکان طراحی، ساخت و بره برداری به طور کامل را با منابع موجود خود ندارند لذا نیاز به شیوه های مناسب تأمین مالی می باشد. در مجموع از اهداف این کارگروه، ایجاد راهکارهای مناسب با توجیح اقتصادی جهت بهره برداری از پروژه های عمرانی و ساختمانی می باشد.
اسامی برخی از همکاران و مشاوران در این حوزه عباتند از : آقای دکتر مدرسی، آقای دکتر جعفری، آقای مهندس خورشیدی، آقای مهندس رضوی، آقای مهندس ارباب، آقای مهندس جهرمی

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *