صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > واحد R&D 
:: واحد R&D


واحد تحقیق و توسعه این شرکت، با مطالعه شرایط روز و بررسی نیازهای جامعه مخاطب خود، ضمن ارتقاء خدمات اقدام به طراحی و ارائه سرویس‌های جدید در راستای ارزش‌ها و مأموریت‌های سازمانی می‌نماید. خوشبختانه خدمات پویا و خلاقانه‌ی این بخش مورد استقبال کارفرمایان و سازمان‌های طرف قرارداد قرار گرفته است.