صفحه اصلی > فعالیت های علمی پژوهشی  
علمی – پژوهشی :

با کمی تامل نسبت به وضعیت ارائه خدمات مهندسی ساختمان در کشور ، کاستی ها و ایراداتی در این زمینه مشاهده می گردد که علاوه بر تضیع حقوق کارفرمایان ، موجب از دست دادن فرصت ها ، بروز خسارات مالی ، جانی و روانی برای کلیه ذینفعان پروژه ها در حین اجرا و بهره برداری ، کنترل کیفیت ، کاهش طول عمر ساختمان ها و در نهایت اتلاف منابع می گردد .برای شناسایی بهتر این خلاء ها و بررسی راهکارهای و شیوه های جدید مصالح و روش های طراحی و اجرایی نیاز به تحقیق و مطالعات میدانی و دسترسی به منابع و اطلاعات جدید می باشد . واحد علمی پژوهشی مشاوران عالی ساختمان پای سا با این رویکرد ماموریت دارد تا با بهره گیری از دانش متخصصان حرفه ای ، تجربه مشاوران عالی ، ارتباط با محافل علمی ، انجمن های صنفی و مراکز تحقیقاتی ضمن شناسایی کمبود ها ، متدهای علمی ، عملیاتی و راهکارهای جدید را به دست اندرکاران این صنعت عرضه نماید .
برخی از محورهایی که این واحد در دستور کار خود قرارداده است به شرح زیر است که در همین راستا از همفکری همکاری کلیه مخاطبان و متخصصان ارجمند جهت بهبود و ارتقای این بخش استقبال می نماید .


  • 1. برگزاری نشست های تبادل تجربه و بیان دانش ، تجارب  و اطلاعات متخصصان و مدیران با تجربه و بحث و گفتگو پیرامون آن و بهره گیری از نتایج و پرهیز از شیوه های نادرست
  • 2. تشکیل کارگروههای تخصصی برای تداوم نشست های تبادل تجربه و سایر موضوعات مهم و قابل تحقیق در صنعت ساختمان
  • 3. تهیه و تدوین مقالات علمی و کاربردی و عملیاتی
  • 4. تهیه و تدوین دستورالعمل و کتاب های کاربردی و عملیاتی
  • 5. حضور در همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی
  • 6. ارتباط با مجامع علمی و انجمن های تخصصی
  • 7. همکاری با موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران در بخش تدوین پودمان های شغلی و سمینارهای آموزشی و علمی