صفحه اصلی > خدمات > کنترل مضاعف و بهینه سازی 

کنترل مضاعف طرح ها
کنترل مضاعف طرح ها
سرويس ويژه سرمایه گذاران ، سازندگان ، مشاوران ، پیمانکاران :
 • کنترل طراحی معماری :

  • - بررسی مبانی طراحی ، کاربری ها ، فضاها و ارتباطات عمومی و افقی
  • - بررسی نقشه های اجرایی بویژه در نما ، معماری داخلی ، تداخل های مربوط به سازه و تاسیسات
  • - کنترل نقشه های معماری (کنترل ضوابط طراحی، تامین حداکثر مقدار پارکینگ، نور گیر، زیر بنا و ...) و ارائه طرح با کیفیت

 • کنترل طراحی سازه :

  • -بررسی مبانی طراحی ، بارگذاری و تطابق آن با مققرات ملی و آیین نامه های معتبر بین المللی
  • - کنترل نقشه های اجرایی و کفایت فنی آن
  • - بهینه سازی و سبک سازی با توجه به معیارهای طراحی و آیین نامه های مربوطه
  • -بررسی مصالح نوین و فن آوری های جدید
  • -مشاوره در زمینه انتخاب مصالح مناسب سقف و دیوار با رویکرد کاهش هزینه و ملاحظات زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی

 • کنترل طراحی تاسیسات :

  • -بررسی مبانی طراحی ، انتخاب سیستم های مناسب و با صرفه بهینه مصرف انرژی در تاسیسات مکانیک و برق
  • -کنترل نقشه های اجرایی و تداخل آن با سازه و تاسیسات
  • -کنترل ضوابط آتش نشانی و ارائه خدمات مشاوره برای آسانسور و پله برقی
  • -تطابق طرح تاسیسات با معماری و سازه با استفاده از نرم افزار Revit