صفحه اصلی > مشاوره سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی  


مشاوره سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی

بی تردید نخستین دغدغه هر سرمایه گذار، بویژه در پروژه های بلند مرتبه و مجتمع های تجاری اداری بزرگ، بهره وری مالی و اطمینان از راندمان مناسب در فرصت های پیش رو می باشد از اینرو مشاوران عالی ساختمان پای سا به موازات ارائه خدمات طراحی، مدیریت پروژه و نظارت عالیه به ویژه در پروژه های بلندمرتبه و مجتمع های تجاری اداری بزرگ، در بخش مطالعات اقتصادی و تدوین برنامه های کسب و کار (Business Plan)، خدمات نوینی جهت مالکان، سرمایه گذاران، موسسات مالی و اعتباری و برج سازان ارائه می نماید. در این حوزه شرکت پای سا با شناخت ضعف ها و بهره گیری از دانش متخصصان حرفه ای، تجربه تیم های مطالعاتی و ارتباط با شرکت های خارجی، مدیریت تطابق مطالعات اقتصادی با نتایج طراحی در حوزه های معماری، سازه و تاسیسات، بروز رسانی نتایج مطالعات اقتصادی در دوره های سه ماهه و تطابق با شرایط واقعی،ارتباط با برندهای خارجی و امکان مذاکره برای ورود در پروژه های تجاری – اداری، ضمن دسترسی به بانک های اطلاعاتی گسترده از پروژه های تجاری اداری و برج های مسکونی، ماموریت دارد بسته مطالعات اقتصادی را با رویکرد فنی، مالی و عملیاتی با قابلیت بروز رسانی ارائه می نماید. این مطالعات با درک درست بازار و نیازهای سرمایه گذار، ساختار (Concept) رقابتی و منحصر به فرد پروژه را تدوین نموده و با ارائه سبد متراژ اصناف و چیدمان آنها، به طراحی معماری جهت داده و با تجزیه و تحلیل مالی و تبیین روش های تامین منابع آن، سرمایه گذاران را در نحوه واگذاری، زمان پیش فروش، مدل تبلیغات، ساختار برندینگ و مدیریت بهره برداری راهنمایی نمایید.

کارفرمایان و مشتریان :

  • - سرمایه گذاران و برج سازان شخصی
  • - شرکت های توسعه دهنده مجتمع های چندمنظوره
  • - تعاونی ها و انبوه سازان
  • - شرکت های هلدینگ ساختمانی
  • - موسسات مالی و اعتباری

حوزه های کاری تخصصی :

  • - مجتمع های تجاری اداری تفریحی
  • - پروژه های اقامتی و گردشگری
  • - مراکز درمانی و خدماتی
  • - مجتمع ها و برج های مسکونی
  • - شهرک های صنعتی

مطالعات راهبردی در یک نگاه