صفحه اصلی > خدمات > سرمایه گذاری 

موسسات مالی و اعتباری و بانک ها

  به منظور افزایش بهره وری در سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و ارائه راهکارهای کلان در این رابطه، مشاوره های زیر بصورت جلسات کارشناسی از طریق متخصصان خبره و مشاوران عالی این مجموعه ارائه می گردد:
 • • بررسي برنامه راهبردي پروژه های ساختمانی و نحوه تهیه آن (Business Model)
 • • رویکرد تحقيقات بازار و تحليل رقبا برای پروژه های مشخص
 • • روش طراحي کاربری و ساختار پروژه
 • • راهبردها و تاکتيکهاي واگذاری و فروش
 • • برنامه هاي تبليغاتی و برند سازي پروژه
 • • مدل های مدیریت بهره برداری
 • • نحوه تدوین استراتژی های سرمایه گذاران
 • • تحلیل رفتار مالی اقتصادی پروژه های ساختمانی
 • • شیوه های تأمین منابع مالی
 • • شناسایی ریسک های پروژه های
 • • پیش بینی بازار صنعت ساختمان در حوزه های مختلف و شناسایی عوامل موثر بر آن
 • • بررسی الگوهای مصرف در بازار مسکن
 • • سرفصل های مهم در مطالعات اقتصادی پروژه های ساختمانی
 • • شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدیدات
 • • شاخص های مهم در مطالعات ترافیکی، شهرسازی و ظرفیت مجوزات شهرداری