• * جدید *

  مدل سازی پروژه بیمارستان شهید قاضی سنندج

  BIMبا سیستم

 • BIMسمینار معرفی سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه

  به مدیران اجرایی دستگاه های نظارتی آب و فاضلاب کل کشور-اردیبهشت 97

 • * جدید *

  سازه صنعتی چدن سازان مشفق

 • مدیران و کارشناسان پروژه های بیمارستانی

  جهت استفاده از خدمات BIM در مدل سازی و مدیریت پروژه و بهره برداری

 • BIMسمینار معرفی سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه

  به مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن انقلای اسلامی-اول خرداد 97

 • * جدید *

  مطالعات بازار و تحلیل اقتصادی

  مجتمع تجاری تفریحی در جزیره کیش

معرفی پایسا
 • اسلایدر 1
 • اسلایدر 2
 • اسلایدر 3
 • اسلایدر 4
 • اسلایدر 5
 • اسلایدر 6
 • اسلایدر 7
 • اسلایدر 8
 • اسلایدر 9
 • اسلایدر 10