صفحه اصلی > کارنامه > پروژه ها 

 

پروژه هاپروژه ها :


          برخی از پروژه های فعال شرکت بشرح زیر می باشد:

• ساختمان اداری آموزشی باغ


کارفرما : بخش خصوصی

محل پروژه : تهران، منطقه 6

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : فعال

شرح خدمات : طراحی داخلی و نظارت بر اجرا با سیستم BIM و مشارکت معماریکا شامل موارد زیر:

:: مطالعات کاربری و بررسی چیدمان آنها
:: بازطراحی فضاهای آموزشی، اداری، پذیرش و مشاوره
:: طراحی داخلی مرکز سمینارهای تخصصی صنعت ساختمان
:: طراحی بخش نمایشگاه دائمی مصالح و تجهیزات
:: طراحی فضای سبز و کتاب فروشی


• نظارت راهبردی بر تدوین نظام نامه پیاده سازی سیستم BIM در نظام فنی اجرایی
دانشگاه شریف: آقایان دکتر مرتهیب و الوانچی، دانشگاه علم و صنعت: دکتر خانزادی، سازمان برنامه استان تهران: مهندس قوامی نژاد و خانم مهندس سرلک، سازمان برنامه کل کشور

کارفرما : سازمان برنامه و بودجه استان تهران

شرح خدمات : پیرو سمینار معرفی سیستم BIM برای سازمان برنامه بودجه استان تهران، معاونت فنی و اجرایی این سازمان(جناب آقای مهندیس قوامی نژاد) کارگروهی بمنظور بررسی نحوه پیاده سازی این سیستم در نظام فنی اجرایی تشکیل دادند. این کارگروه متشکل از کارشناسان سازمان برنامه کل کشور و استان تهران، برخی از دستگاههای اجرایی استان، نهاد های دانشگاهی و مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران و شرکت پای سا می باشد و جلساتی دراین رابطه برگزار گردید. پس از چند ماه جلسات کارشناسی و مذاکرات مدیریتی و فنی، مقرر شد تا خدماتی بشرح زیر برای سازمان برنامه و بودجه ارائه گردد:

:: تهیه چارچوب الزامات تدوین دستورالعمل اجرایی پیاده سازی سیستم BIM در نظام فنی اجرایی کشور
:: همکاری با سازمان جهت معرفی کارشناسان خبره برای تهیه دستورالعمل مذکور
:: مشاوره با سازمان بمنظور تعامل با دانشگاهها جهت تهیه دستورالعمل مذکور
:: نظارت راهبردی بر نحوه تدوین دستورالعمل اجرایی


• مدل سازی ساختمان رباط کریم بر اساس سیستم BIM و آموزش تیم مدیریتی، کارشناسی و نظارتی و پیاده سازی این سیستم
جناب آقایان مهندس انصاری و مهندس فلاح( مدیر فنی اجرایی و معاونت ایشان در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران)

کارفرما : اداره کل راه و شهر سازی

شرح خدمات : مبنی بر سمینار معرفی سیستم BIM برای دستگاههای اجرایی سازمان برنامه و بودجه، اداره کل راه و شهر سازی استان تهران، پروژه ای ساختمانی برای پیاده سازی این سیستم تعریف نمود. دفتر فنی این سازمان یک پروژه ساختمانی در حال طراحی را معرفی نمودند. شرح خدمات برای این پروژه بشرح زیر است:

:: مدل سازی کل پروژه بصورت سه بعدی
:: کلش گیری و اعلام مغایرتها به کارفرما و مشاوره جهت رفع آنها
:: تهیه متره و برآورد کل آیتمهای سازه، معماری و تاسیسات برق و مکانیک
:: تجمیع برنامه زمان بندی پروژه با مدل سه بعدی و کنترل منابع مالی
:: آموزش تیم کارفرما، مشاور و پیمانکار برای آشنایی و تسلط بر سیستم BIM
:: ارائه خدمات نظارتی جهت پیاده سازی این سیستم در اداره کل راه و شهر سازی


• معرفی یک پروژه بعنوان پایلوت جهت مدل سازی باسیستم BIM و پیاده سازی این سیستم
جناب آقایان دکتر ابراهیمی معاونت آموزشی و مهندس عسگری معاونت برنامه ریزی و بودجه بندی


آقایان مهندسین قوامی نژاد( معاونت فنی اجرایی)، لطفی( مدیر بخش نظارت)

کارفرما : سازمان نوسازی مدارس

شرح خدمات : مبنی بر سمینار معرفی سیستم BIM برای دستگاههای اجرایی سازمان برنامه و بودجه در اوایل سال 96، سازمان نوسازی مدارس استان تهران، طی جلساتی در صدد پیاده سازی این سیستم برای پروژه های خود، طی جلساتی با حضور نمایندگان کارفرما و کارشناسان و مسئولین سازمان برنامه و بودجه استان تهران، مقدمات کار آماده گردیده است. شرح خدمات برای این پروژه بشرح زیر است:

:: آموزش مدیران ارشد و مسئولین جهت آشنایی با سیستم BIM
:: آموزش نرم افزارها برای کارشناسان طراحی
:: مدل سازی سه بعدی پروژه یک مدرسه


• پیاده سازی بخش کلش گیری و رفع مغایرت و بهینه سازی متره و برآورد مصالح بیمارستان آتیه 2
جناب آقایان دکتر نجفی نماینده تام الختیار کارفرما- آقای مهندس سیف اللهی معاونت فنی اجرایی پروژه

کارفرما : شرکت طلوع آتیه

شرح خدمات : شرکت طلوع آتیه سرمایه گذار و سازنده پروژه بیمارستان آتیه2 در هنگام ساخت این پروژه در اواخر سال 95 طی جلساتی درخواست استفاده از سیستم BIM در پروژه را مطرح نمود. طی جلساتی با مدیران ارشد این پروژه، روش پیاده سازی این سیستم و مزیتهای آن مطرح گردید و خدمات زیر بعنوان بخش اول پیاده سازی این سیستم در دستور کار قرار گرقت:

:: مدلسازی بخشی از پروژه در حوزه معماری و سازه برای ارزیابی کارفرما از کاربریهای مورد نظر
:: کنترل متره و برآورد المانهای سازه ای با توجه به مراحل ساخت اسکلت این پروژه
:: ارائه خدمات کنترل زمان بندی در پروژه

• مدل سازی با سیستم BIM یک پروژه خط انتقال در استان تهران جهت کنترل طراحی و آموزش کادر فنی کارفرما)
کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان تهران

شرح خدمات : این سمینار در خرداد ماه سال 96 بنا به درخواست آقای دکتر مؤمنی معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای تهران با حضور 50 نفر از معاونت‌ها، مدیران ارشد و مدیران پروژه‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران توسط شرکت مهندسان مشاور پای سا برگزار گردید. ایشان ضمن اشاره به ضعف ها و مشکلات پروژه های این صنعت در انتهای سمینار درخواست کردند تا برای پیاده سازی این روش بصورت پایلوت در این سازمان اقدام شود.
پس از چند جلسه کارشناسی نهایتا مقرر گردید در یک پروژه خط انتقال آب در استان تهران، خدمات زیر پیاده سازی شود:

:: مدل سازی خط انتقال آب، تجهیزات و تاسیسات آن بصورت سه بعدی
:: بررسی طرح های کانسپت و سناریوهای مختلف مسیر انتقال آب و ارائه راهکار برای تصمیم گیری کارفرما
:: بررسی تداخلات و ارائه پیشنهادات و رفع مغایرتها
:: تهیه متره و برآورد کل آیتمهای سازه، معماری و تاسیسات برق و مکانیک
:: تجمیع برنامه زمان بندی پروژه با مدل سه بعدی و کنترل منابع مالی
:: آموزش تیم کارفرما، مشاور و پیمانکار برای آشنایی و تسلط بر سیستم BIM
:: ارائه خدمات تظارتی جهت پیاده سازی این سیستم در شرکت آب منطقه ای

• معرفی کارشناسان از برخی استانها جهت آموزش و پیاده سازی سیستم BIM در پروژه ها
آقای دکتر مؤمنی معاونت طرح و توسعه شرکت آب منظقه ای و مهندس احمدی از مدیران ارشد


کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرح خدمات : بنا به دعوت معاونت طرح و توسعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران( جناب آقای مهندس شفیعی) در یازدهمین نشست"دانش توسعه" ویژه معاونین طرح و توسعه بخش آب کشور در سال 96 سیستم BIM توسط شرکت مهندسان مشاور پای سا با همکاری مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران معرفی گردید.
در این سمینار ابتدا آقای مهندس شفیعی معاونت طرح و توسعه مدیرت منابع آب ایران، ضمن خوش آمدگویی به کلیه معاونین طرح و توسعه استانهای کشور و سایر شرکت کنندگان، اهداف سمینار را بیان نموده و تاکید کردند راهکارهای نوین میتواند به توسعه فنی و اجرایی صنعت آب کشور کمک شایانی نماید و از اینرو در این سمینار، موضوع معرفی سیستم BIM در دستور کار قرار گرفته است و سپس درخواست نمودند تا این روش و راهکار معرفی گردد.• معرفی یکی از پروژههای بهره برداری از نیروگاه با استفاده از سیستم BIMکارفرما : شرکت مادر تخصصی آب و نیروی ایران

شرح خدمات : درپی جلسات متعدد با شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، کارگاه تخصصی با عنوان آشنایی مدیران این مجموعه با سیستم BIM در سال 96 برگزار گردید و پس از آن جلساتی با برخی مدیران این شرکت برگزار گردید و نهایتا یک پروژه با شرح خدمات زیر مطرح گردید:

:: شناسایی فرآیندهای تعمیر و نگهداری نیروگاهها
:: طراحی مدل سه بعدی از تجهیزات پروژه و ادغام آن با فرایندهای تعمیر و تگهداری با سیستم BIM

• طراحی فاز 1و2 پروژه ساختمانی در استان البرز با سیستم BIM
کارفرما : شرکت موننکوی ایران

شرح خدمات : پس از مذاکرات متعدد با کارفرما و جلسات کارشناسی و ارزیابی های صورت گرفته، نهایتا یکی از پروژه های ساختمانی با کاربری دارویی جهت طراحی به این شرکت ابلاغ گردید. شرح خدمات این پروژه بشرح زیر است:

:: طراحی بخش معماری، سازه و تاسیسات فاز 1
:: طراحی فاز 2 کلیه دیسیپلینها
:: مدلسازی سه یعدی کل پروژه با استفاده از نرم افزارهای سیستم BIM
:: بررسی و رفع مغایرتها و تداخلات طراحی
:: ارایه خدمات مدیریت پروژه

• ساختمان آموزش وزارت نیرو در شهر ساری

کارفرما : شرکت کامیران( در حال تصفیه) متعلق به وزارت نیرو

محل پروژه : استان مازندران، ساری

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : فعال

شرح خدمات : طرح بازسازی و توسازی ساختمان با سیستم BIM شامل موارد زیر:

:: بررسی وضع موجود، یازدید، تخریب موضعی، برداشت اطلاعات معماری، سازه و تاسیسات
:: آنالیز استحکام سازه و طرح تقویت
:: بررسی وضعیت منطقه، ضوابط شهر سازی، مقررات نظام مهندسی، ارائه طرح کاربری
:: طراحی جزییات معماری، سازه و تاسیسات مکتنیکی و برقی با سیستم BIM
:: ارزیابی، شناسایی و انتخاب پیمانکاران و نظارت بر فعالیتهای آنها( اجرای طرح تقویت و اجرای بازسازی معماری و تاسیسات ساختمان)

• مجتمع تجاری - فرهنگی سهیل
کارفرما : شرکت توسعه یهسازان سهیل ( زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدار ایرانیان وابسته به بانک اقتصاد نوین)

طراحی معماری : شرکت مهندسین مشاور بن سار

مشخصات پروژه: 135،000 متر مربع در13 طبقه

محل پروژه : تهران، منطقه یک

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : فعال

شرح خدمات : انجام مطالعات فرصت و طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) شامل موارد زیر:

:: بررسی مطالعات انجام شده تا کنون و وضعیت موجود اجرای پروژه
:: مطالعات پایه شامل مطالعات میدانی و تحلیل رقبا( محلی، منطقه ای، فرامنطقه ای و ملی)، بررسی صنعت تجاری سازی و بازار مسکن در گذشته و پیش بینی سالهای آتی، ضوابط شهر سازی و طرح جامع منطقه، تحقیق بازار برای کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی، ورزشی، تفریحی، اقامتی... و الگوهای موفق داخلی و خارجی( Bench Marking)
:: طراحی کاربریهای مناسب برای پروژه، آنالیزسناریوهای لازم و نقاط ضعف و قوت، تهیه مدل SWOT
:: مطالعه موردی از اصناف مناسب طرح، بازدید و مصاحبه با کسبه و نیازهای فنی و مدلهای سرمایه گذاری
:: بررسی سیاستهای سرمایه گذاران و تامین مالی پروژه، بررسی هزینه های انجام شده تاکنون و آورده های کارفرما
:: آنالیز مالی سناریوهای کاربری (Feasibility Study)، پیش بینی کشش بازار و سیاستهای واگذاری، تدوین مدلهای بهره برداری
:: آنالیز فنی و مالی سناریوهای کاربری و انتخاب مناسبترین گزینه و هماهنگی با مشاور معماری و تغییرات طرح• مجتمع تجاری – اداری لکسون
کارفرما : شرکت توسعه ابنیه همت

طراحی معماری : آقای مهندس فرزاد دلیری

مشخصات پروژه : 100،000مترمربع در30 طبقه

محل پروژه : نهران، منطقه 22

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : فعال

شرح خدمات : مشاور عالی کارفرما و انجام خدمات زیر:

1- شناسایی،ارزیابی، انتخاب شرکت مشاور جهت انجام مطالعات فرصت و تدوین مدل کسب و کار(Business Plan) و نظارت بر انجام آن ( شرکت ماد بعنوان منتخب ) شامل موارد زیر:
  ::مطالعات پایه شامل مطالعات میدانی و تحلیل رقبا( محلی، منطقه ای، فرامنطقه ای و ملی)، بررسی صنعت تجاری سازی و بازار مسکن در در گذشته و پیش بینی سالهای آتی، ضوابط شهر سازی و طرح جامع منطقه، تحقیق بازار برای کاربریهای تجاری، اداری و الگوهای موفق داخلی و خارجی( Bench Marking)
  :: طراحی کاربریهای مناسب برای پروژه، آنالیزسناریوهای لازم و نقاط ضعف و قوت، تهیه مدل SWOT
  ::بررسی سیاستهای سرمایه گذاران و تامین مالی پروژه، بررسی هزینه های انجام شده تاکنون و آورده های کارفرما
  :: آنالیز مالی سناریوهای کاربری (Feasibility Study)، پیش بینی کشش بازار و سیاستهای واگذاری، تدوین مدلهای بهره برداری
  :: آنالیز فنی و مالی سناریوهای کاربری و انتخاب مناسبترین گزینه و هماهنگی با مشاور معماری و تغییرات طرح

2- شناسایی، ارزیابی، انتخاب شرکت طراح معماری ، انعقاد قرارداد و نظارت بر طراحی ان ( معمار منتخب طرح آقای مهندس دلیری)

3- شناسایی، ارزیابی، انتخاب شرکت طراح سازه، انعقاد قرارداد و نظارت بر طراحی آن( محاسب منتخی پروژه آقای دکتر میرقادری)

4- شناسایی، ارزیابی، انتخاب شرکت طراح تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر طراحی آن( طراحان منتخب تاسیسات برقی و مکانیکی آقایان مهندسین البرزی و افشار)

5- همکاری در پیاده سازی سیستم اجرایی و انتخاب سازندگان و پیمانکاران و نظارت عالیه و مقطعی در پروژه

6- انجام مطالعات تکمیلی و به روز رسانی مطالعات کاربری در طبقات میانی پروژه ( با توجه به اضافه شدن زمین مجاور به پروژه و افزایش زیر بنا)


• پروژه مجتمع تجاری فرهنگی پونک


کارفرما : شرکت توسعه معادن پهنه تهران (زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه)

مشخصات پروژه : 98،000 متر مربع در 20 طبقه

محل پروژه : تهران، منطقه 2

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : انجام مطالعات فرصت و طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) شامل موارد زیر:

:: بررسی وضعیت موجود اجرای پروژه
:: مطالعات پایه شامل مطالعات میدانی و تحلیل رقبا( محلی، منطقه ای، فرامنطقه ای و ملی)، بررسی صنعت تجاری سازی و بازار مسکن در گذشته و پیش بینی سالهای آتی، ضوابط شهر سازی و طرح جامع منطقه، تحقیق بازار برای کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی، ورزشی، تفریحی... و الگوهای موفق داخلی و خارجی( Bench Marking)
:: طراحی کاربریهای مناسب برای پروژه، آنالیزسناریوهای لازم و نقاط ضعف و قوت، تهیه مدل SWOT
:: مطالعه موردی از اصناف مناسب طرح، بازدید و مصاحبه با کسبه و بررسی نیازهای فنی و فرایند خرید آنها
:: بررسی سیاستهای سرمایه گذاران و تامین مالی پروژه، بررسی هزینه های انجام شده تاکنون و آورده های کارفرما
:: آنالیز مالی سناریوهای کاربری (Feasibility Study)، پیش بینی کشش بازار و سیاستهای واگذاری، تدوین مدلهای بهره برداری
:: تحلیل فنی و مالی سناریوهای کاربری، آنالیز ریسک و انتخاب مناسبترین گزینه و هماهنگی با مشاور معماری و تغییرات طرح

• شهرک مسکونی خدماتی شهر نور


کارفرما : آقای امید شایگان

مشخصات پروژه : مجتمع مسکونی در زمینی بوسعت 20،000 و زیر بنای 80،000 متر مربع با مجتمع های 4 تا 8 طبقه

محل پروژه : استان مازندران

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : انجام مطالعات فرصت و طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) شامل موارد زیر:

:: مطالعه میدانی و بازدید از کلیه شهرکهای مسکونی و بررسی الگوهای موفق ( Bench Marking) و تحلیل رقبا
:: بررسی ضوابط شهر سازی، فضای اشغال، میزان تراکم و طرح جامع منطقه و الگوهای رشد
:: بررسی صنعت تجاری سازی و بازار مسکن، رفتار گذشته، پیش بینی آینده، طراحی جامعه هدف و نیاز آنها
:: تحقیق بازار برای کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی، ورزشی، تفریحی... و
:: مکان یابی و طراحی کاربریهای مناسب برای پروژه، آنالیزسناریوهای لازم و نقاط ضعف و قوت، تهیه مدل SWOT
:: بررسی سیاستهای سرمایه گذار و تامین مالی پروژه، بررسی هزینه های و مصارف مورد نیاز
:: آنالیز مالی سناریوهای کاربری (Feasibility Study)، پیش بینی کشش بازار و سیاستهای واگذاری، تدوین مدلهای بهره برداری
:: آنالیز فنی و مالی سناریوهای کاربری و انتخاب مناسبترین گزینه


• مجتمع تجاری اداری و چند منظوره غرب تهران


کارفرما : مجموعه سرمایه گذاری خصوصی با جذب سرمایه گذار خارجی

مشخصات پروژه : مجتمع چند منظوره با متراژ زمین 200،000 و زیر بنای حدود 800،000 متر مربع

محل پروژه : غرب تهران

وضعیت پروژه : در حال تامین منابع مالی

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : انجام مطالعات فرصت و طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) شامل موارد زیر:

:: بررسی نیاز کارفرما و مطالعه میدانی و بازدید از کلیه شهرکهای مسکونی و بررسی الگوهای موفق ( Bench Marking) و تحلیل رقبا
:: مطالعات مکان یابی و انتخاب مناسب محل
:: بررسی صنعت تجاری سازی و بازار مسکن، رفتار گذشته، پیش بینی آینده
:: تحقیق بازار برای کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی، ورزشی، تفریحی... و طراحی جامعه هدف و نیاز آنها
:: طراحی کاربریهای مناسب برای پروژه، آنالیزسناریوهای لازم و نقاط فرصت و تهدید، تهیه مدل SWOT
:: بررسی سیاستهای سرمایه گذار و تامین مالی پروژه، بررسی هزینه های و مصارف مورد نیاز
:: آنالیز مالی سناریوهای کاربری (Feasibility Study)، پیش بینی کشش بازار و سیاستهای واگذاری، تدوین مدلهای بهره برداری
:: تحلیل فنی و مالی سناریوهای کاربری و آنالیز ریسک وانتخاب مناسبترین گزینه


• پروژه تجاري اداري ساحل
 کارفرما : شرکت تدبير سـرمايه الوند

طراحی معماری : شرکت مهندسین مشاور شـورا

 مشخصات پروژه : بالغ بر 170،000مترمربع در25طبقه

محل پروژه : تهران، منطقه 22

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : در حال تسویه

شرح خدمات : کنترل طراحی، بهینه سازی و کاهش وزن سازه تا حدود 8 درصد شامل موارد زیر:

1- بررسی طراحی سازه فاز یک شامل کنترل مدل سازی، سیستمهای سازه ای( از نوع فولادی با دیوارهای برشی بتنی)، سیستم سقفها، مهاربندی جانبی، مکانیزم انتقال بارهای ثقلی، بارگذاری، آیین نامه های طراحی، مدل سازی و سیستم فونداسیونها، کنترل تغییر مکانها...
2- بررسی طراحی فاز دو شامل تطابق نقشه های سازه با معماری و تاسیسات مکانیک و برقی، کنترل سیستم سازه با مطالعات قاز یک، کنترل مدل سازی و نتایج آنالیز سازه، بررسی نتایج طراحی المانهای سازه ای( ستونها، تیرها، سقفها، دیوارهای برشی، اتصالات، سقف ...)، بهینه سازی و کاهش پرت مصالح


• هتل لوتوس ولی عصر
کارفرما : آقای حسین انصاری

طراحی معماری : آقای مهندس فرزاد دلیری

مشخصات پروژه : 40،000 متر مربع در 23 طبقه

محل پروژه : تهران، منطقه یک

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : در حال تسویه

شرح خدمات : ارائه خدمات طراحی شامل موارد زیر:

1- طراحی فاز یک شامل سیستم سازه، سیستم سقفها، مصالح و سیستم مهار بندی جانبی
2- طراحی فاز دو شامل مدل سازی، آنالیز، طراحی سازه( ستونها، تیرها، سقف، اتصالات، مهاربندی...) و تهیه کلیه نقشه های اجرایی
3- نظارت عالیه و هماهنگی اجرای سازه با نقشه های معماری و تاسیساتی


• مجتمع تجاری زعفرانیه
کارفرما : آقای حسین انصاری

طراحی معماری : آقای مهندس حسین محمودی

مشخصات پروژه : 30،000 متر مربع در 20 طبقه

محل پروژه : تهران، منطقه یک

وضعیت پروژه : در حال ساخت

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : کنترل طراحی، بهینه سازی و کاهش وزن سازه تا حدود 6 درصد شامل موارد زیر:

1- بررسی طراحی سازه فاز یک شامل کنترل مدل سازی، سیستمهای سازه ای( از نوع فولادی با دیوارهای برشی بتنی)، سیستم سقفها، مهاربندی جانبی، مکانیزم انتقال بارهای ثقلی، بارگذاری، آیین نامه های طراحی، مدل سازی و سیستم فونداسیونها، کنترل تغییر مکانها...
2- بررسی طراحی فاز دو شامل تطابق نقشه های سازه با معماری و تاسیسات مکانیک و برقی، کنترل سیستم سازه با مطالعات قاز یک، کنترل مدل سازی و نتایج آنالیز سازه، بررسی نتایج طراحی المانهای سازه ای( ستونها، تیرها، سقفها، دیوارهای برشی، اتصالات، سقف ...)، بهینه سازی و کاهش پرت مصالح


•مجتمع تجاری ، اداری خدماتی آیرانا
کارفرما : تعاونی مسکن امید همت اسکان

 طراحی معماری : آقای مهندس امیرحسین دزفولیان

مشخصات پروژه : 150،000مترمربع با 35طبقه

محل پروژه : تهران، منطقه 22

وضعیت پروژه : در حال اجرا

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات :همکاری در طراحی سازه فاز یک شامل موارد زیر:
1- طراحی سیستمهای سازه ای( بررسی سیستم فولادی و بتنی با سیستمهای دوگانه مناسب سازه های بلند مرتبه)، طراحی سیستم سقفها، سیستم مهاربندی جانبی، مکانیزم انتقال بارهای ثقلی و جانبی، بارگذاری، آیین نامه های طراحی، مدل سازی و سیستم فونداسیونها، کنترل تغییر مکانها...
2- مدل سازی و آنالیز اولیه سازه و برآورد هزینه های ساخت
3- بررسی مدل سازه ای و تطلبق آن با طرح معماری و سیستم تاسیساتی


• مجتمع 888 واحدی پارسيــــا
کارفرما : اتحاديه تعاوني مسکن رسا

طراحی معماری : آقای مهندس خليلي فرد

متراژ پروژه :180،000 مترمربع با 26 طبقه

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

محل پروژه : تهران، منطقه 22

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : همکاری در طراحی فاز یک و دو سازه شامل موارد زیر:
1- طراحی فاز یک شامل سیستم سازه، سیستم سقفها، نوع مصالح و سیستم مهار بندی جانبی، سیستم فونداسیون
2- طراحی فاز دو شامل مدل سازی، آنالیز، طراحی سازه( ستونها، تیرها، سقف، یواربرشی، دیوار حائل، فوتداسیون،اتصالات، مهاربندی...) و تهیه کلیه نقشه های اجرایی
3- نظارت عالیه و هماهنگی اجرای سازه با نقشه های معماری و تاسیساتی


• مجتمع مسکونی الماس
 کارفرما : اتحادیه تعاونی مسکن رسا

طراحی معماری : آقای مهندس امیرحسین دزفولیان

مشخصات پروژه : 43،000 متر مربع در26 طبقه

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

محل پروژه : تهران، منطقه 22

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : همکاری در طراحی فاز یک و دو سازه شامل موارد زیر:

1- طراحی فاز یک شامل سیستم سازه، سیستم سقفها، نوع مصالح و سیستم مهار بندی جانبی، سیستم فونداسیون
2- طراحی فاز دو شامل مدل سازی، آنالیز، طراحی سازه( ستونها، تیرها، سقف، یواربرشی، دیوار حائل، فوتداسیون،اتصالات، مهاربندی...) و تهیه کلیه نقشه های اجرایی
3- نظارت عالیه و هماهنگی اجرای سازه با نقشه های معماری و تاسیساتی


• رستوران چیتگر
 کارفرما : شهرداری منطقه 22

طراحی معماری : آقای مهندس امیرحسین دزفولیان

وضعیت پروژه : در حال ساخت

محل پروژه : تهران، منطقه 22

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : همکاری در طراحی فاز یک و دو سازه شامل موارد زیر:

1- طراحی فاز یک شامل سیستم سازه، سیستم سقفها، نوع مصالح و سیستم مهار بندی جانبی، سیستم فونداسیون
2- طراحی فاز دو شامل مدل سازی، آنالیز، طراحی سازه( ستونها، تیرها، سقف، یواربرشی، دیوار حائل، فوتداسیون،اتصالات، مهاربندی...) و تهیه کلیه نقشه های اجرایی


• مجتمع مسکونی عرفان
 کارفرما : شرکت بین المللی توسعه ساختمان

طراحی معماری : شرکت پیمان غدیر

- مشخصات پروژه : 130.000 متر مربع، 24 طبقه

-وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

شرح خدمات : همکاری در مدیریت اجرا• ساختمان اصناف کشور
 کارفرما : سازمان اصناف ( اقای مهندس فراهانی)

وضعیت پروژه : متوقف

محل پروژه : تهران، منطقه 6

وضعیت قراردای : تسویه شده

شرح خدمات : طرح بازسازی و دکوراسیون داخلی ساختمان مرکزی شامل موارد زیر:

:: بررسی وضع موجود، یازدید، برداشت اطلاعات معماری، سازه و تاسیسات
:: بررسی نیاز اصناف و ارائه طرح کاربری و چیدمان جدید ساختمان
:: طراحی جزییات دکوراسیون داخلی و معماری و تاسیسات مکتنیکی و برقی و نور پردازی متناسب با کاربری جدید
:: ارزیابی، شناسایی و انتخاب پیمانکاران و نظارت بر فعالیتهای آنها