صفحه اصلی > فعالیت های خاص 
:: فعالیت‌های خاص


شرکت پای‌سا علاوه بر فعالیت‌های متداول در شرکت‌های مهندسان مشاور، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود، اقدام به فعالیت‌های متنوع به شرح ذیل نموده است:


• برپایی نشست‌های تبادل تجربه

• برگزاری سمینارهای آموزشی – ترویجی

• مشارکت در کنفرانس‌های تخصصی

• اجرای تورهای کارگاهی
• همکاری‌های علمی – پژوهشی با انجمن‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها