صفحه اصلی > فعالیت های علمی پژوهشی  > اتاق فکر 

• جلسات اتاق فکر

به منظور هم اندیشی و تبادل تجربیات تخصصی در حوزه های مختلف، شرکت پای سا با دعوت از صاحبنظران و خبرگان صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی ضمن آسیب شناسی پروژه ها در مراحل مطالعاتی، طراحی، اجرا و بهره برداری با اخذ تجربیات ایشان نسبت به یافتن راهکارهای عملیاتی و بومی سازی استانداردهای بین المللی اقدام می نماید. که برخی از آنها به شرح زیر است:معماری پروژه، مسائل معماری و زیباشناسی مراکز تجاریمدیریت پروژه های ساختمانی

بررسی کانسبت های کاربردی در مراکز خرید

بررسی مسائل معماری و شهرسازی

استراتژی های فروش ، مارکتینگ و برندینگ در مجتمع های تجاری ، اداری، اقامتی و گردشگری

شیوه های تامین منابع مالی و آنالیز اقتصادی پروژه ها

جلسات کارگروه آب


بررسی رفتار خرید بانوان در مجتمع های تجاری

• هم اندیشی با صاحبنظران سینما :

اقای سعیدی پور- مدیر عامل سینمای آزادی

آقای قطبی از مسئولین سینمایی کشور

• هم اندیشی با صاحبنظران ورزشی

حس خوش زندگیخانم گوهری و روزبهان پیشکسوتان ورزش بانوان

فدراسیون ورزش های ناشنوایان

کاشانی