صفحه اصلی > درباره ما > اعضای هیئت مدیره 

اعضای هیئت مدیره پای سا


  حسن علی مجبوریان :
  سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  رشته تحصیلی : مهندسی عمران - سازه
  مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
  نام دانشگاه : صنعتی شریف
  سال فارغ التحصیلی : 1372  حمید ادیبی :
  سمت : رئیس هیئت مدیره
  رشته تحصیلی : مهندسی عمران - عمران
  مقطع تحصیلی : کارشناسی
  نام دانشگاه : علم و صنعت
  سال فارغ التحصیلی : 1373


  سید محمد وجدانی طباطبایی :
  سمت :عضو هیئت مدیره
  رشته تحصیلی : مهندسی عمران - عمران
  مقطع تحصیلی :کارشناسی
  نام دانشگاه :خواجه نصیر الدین طوسی
  سال فارغ التحصیلی : 1363