صفحه اصلی > خدمات > یکپارچه سازی طرح با سیستم BIM 

 
معرفی سیستم BIM
  قریب به چند دهه است که تفکر مدلسازی دیجیتالی پروژهها به منظور شناخت دقیق ابعاد آن و با رویکرد کاهش ریسکهای سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز پروژه های عمرانی و ساختمانی شکل گرفته است.
  در این راستا در دهه 1970 تفکر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات در تولید محصولات مطرح شد( Product Information Modeling) و پس از چند سال این موضوع به پروژه ها تعمیم یافت و به تدریج در کشورهای توسعه یافته جهت شکل گیری و پیاده سازی آن برنامه ریزی گردید و بنام سیستم یکپارچه سازی اطلاعات در پروژه ها ( Building Information Modeling) می باشد.
  از سال 2000 این روش به صورت جدی در دنیا مطرح گردید. در سال 2007 در کشور آمریکا اجاری شد. در انگلستان از سال 2011 در درستور کار حاکمیت آن کشور قرار گرفت و ظرف 4 سال بیش از 50 درصد پروژه ها تعمیم یافت. در سایر کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه، استرالیا، دانمارک برنامه ریزی شد. در کشورهای آسیایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، هند و ژاپن این سیستم پیاده سازی شد و در برخی از آنها الزامی گردیده و بین 20 تا 80 درصد پروژه ها با این روش انجام میگیرد. در کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و امارات از سال 2014 اجباری گردیده است.
  پیادهسازی این سیستم به عنوان قابل اطمینان ترین و مقرون به صرفه ترین روش برای مدیریت پروژه ها در این کشورها بوده و طبق آمار شرکت اتودسک این روش باعث 61% کاهش خطاها، 36% کاهش دوباره کاریها، 30% کاهش هزینه های ساخت و ساز، 22 % کاهش زمان پروژه، 17% کاهش ادعاها و اختلافات میگردد.

چالشهای موجود در صنعت احداث

  در حال حاضر فعالیتهای مرتبط با صنعت ساخت و ساز از مرحله طراحی تا اجرا به روش سنتی صورت گرفته که منجر به طولانی شدن زمان و افزایش هزینه های آن میگردد. با روی کار آمدن نرم افزارهای طراحی و مدیریتی تا حدودی این خطاها کاهش یافته و در زمان نیز صرفه جویی شده است ولی همچنان شرایط صنعت ساخت و ساز تا وضعیت مطلوب آن فاصله قابل توجهی دارد که برخی از ضعفها و دلایل آن بشرح زیر میباشد :

 • - مستندسازی ضعیف و جزیره ای بودن نقشه های طراحی، مستندات اجرایی و مدارک بهره برداری
 • - نقصان ارائه توضیحات و اطلاعات درباره عناصر و جزئیات پروژه در نقشه ها و طراحی ها
 • - نقشه ها و مدارک فنی مجزا از هم و نبود امکان یکپارچه سازی آنها در یک دیتابیس واحد
 • - ضعیف بودن بستر هماهنگی و تعامل کافی بین عوامل اجرایی پروژه های ساختمانی
 • - متره و برآورد تقریبی مقادیر و کمیتها
 • - عدم اعمال تغییرات طرح به طور اتوماتیک در مدارک فنی پروژه
 • - عدم یکپارچه سازی اطلاعات در کل چرخه حیات ساخت و ساز
 • - عدم تصویرسازی دقیق و مجازی از طراحی
 • - ضعیف بودن پذیرش فنآوریهای نوین و خلاقانه

  ویژگیهای BIM در پروژهها
  از آنجا که سیستم BIM مبتنی بر یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای پروژه از زمان خلق آن تا دوران بهره برداری میباشد لذا برخی از قابلیتها و ویژگی های آن بشرح زیر میباشد :
 • - شبیهسازی مجازی کلیه فرآیندهای پروژه
 • - مدیریت زمانبندی پروژه و کاهش هزینههای طرح
 • - تعامل آنلاین کلیه تیمهای پروژه و اطلاع از آخرین تغییرات
 • - تهیه مدارک As Built و مستندات پروژه جهت دوران بهرهبرداری
 • - توانایی تشخیص تداخلات اجزای پروژه و رفع ناهماهنگیهای آن
 • - متره و برآورد مکانیزه و دقیق کلیه آیتمهای پروژه و کاهش پرت متریال
 • - مستندسازی، مدیریت دانش و یکپارچگی اطلاعات کل چرخه حیات پروژه

  مزایای BIM برای کارفرمایان و سرمایه گذاران

 • - کاهش پرت منابع و دورریز مصالح
 • - افزایش سرعت اجرا و کاهش زمان بازگشت سرمایه
 • - نظارت دقیقتر، پیش بینی مشکلات و افزایش کیفیت پروژه
 • - تسهیل در روند بهره برداری، تامین نیازهای تعمیرات و نگهداری
 • - مدیریت تعاملات با ارکان پروژه و مدیریت ادعاهای پیمکانکاران
 • - ایجاد مدل سه بعدی واقعگرایانه از کارایی پروژه و امکان بهینه سازی آن
 • - ابزار گرافیکی جهت پرزنت پروژه، پیشرفت کار، مدیریت فروش و برندینگ
 • - برآورد دقیق هزینه ها، بودجه بندی واقعی و کاهش ریسکهای سرمایه گذاری

  مزایایBIM برای پیمانکاران و سازندگان

 • - تدقیق برنامه زمانبندی و توالی عملیات ساخت

 • - برآورد دقیق مصالح و مدیرت تدارکات و کاهش هزینه های منابع
 • - بررسی روشهای ایمنی، جانمایی مصالح پای کار و تجهیز کارگاه
 • - بررسی تداخلات و رفع مغایرتها و کاهش هزینه های دوباره کاری
 • - مستند سازی مراحل اجرای پروژه و تسهیل در روند صورت وضعیت
 • - سهولت در آرشیو مدارک، تهیه نقشه های As Built و تسریع در تحویل موقت پروژه
 • - کنترل بودجهبندی و تسهیل در توجیه کارفرما بمنظور تامین مالی و برنامهریزی بر اساس آن

  مزایایBIM برای مشاوران و طراحان

 • - بکارگیری این سیستم در نرم افزارهای مختلف طراحی

 • - تسهیل در به روزرسانی اطلاعات و اعمال تغییرات در هر زمان
 • - تطابق با استانداردهای بینالمللی و امکان صدور خدمات مهندسی
 • - افزایش سرعت هماهنگی تیمهای طراحی و ارتقاء کیفیت نتایج آن
 • - جلوگیری از بروز تداخلات و تناقضات در روند طراحی و افزایش اعتبار مهندسی
 • - یکپارچگی در طراحی معماری، سازه و تاسیسات (Integration system)
 • - متره مصالح و برآورد دقیقتر هزینه پروژه و کاهش هزینه های خدمات در حین اجرا

  انواع پروژههایی که با سیستم BIM قابلیت اجرا دارند

  BIM با استفاده از گردش کارهای هوشمند و به هم مرتبط، به کارفرما کمک میکند که قابلیت پیشبینی، بهرهوری و سودآوری پروژههای خود را بهبود دهد.

  ::پروژه های ساختمانی و شهری

 • - مراکز گردشگری، تفریحی و اقامتی

 • - مجتمع های تجاری، اداری و چندمنظوره

 • - مجتمع های خدماتی و بیمارستانی

 • - مجتمع های رفاهی و هتلها

 • - مراکز فرهنگی و ورزشی

 • - مجتمع های مسکونی

 • ::پروژه های عمرانی و صنعتی

 • - نفت، گاز و پتروشیمی

 • - صنایع معدنی (فولاد، مس و ...)

 • - پروژه های صنعتی و کارخانجات

 • - صنایع مادر (خودروسازی، مخابرات و ...)

 • - صنعت حمل و نقل (جاده ها،تونلها، بنادر، راه آهن فرودگاهها و ...)

 • - صنعت شهرسازی (بزرگراه های شهری، سیستم آب و فاضلاب شهری و گازرسانی شهری، شهرک سازی)

  واقعیت افزوده

  از جمله نرم افزارهایی که کاربرد آن در سیستم BIM جالب توجه قلمداد میشود؛مجموعه برنامه ها یا اپلیکیشن هایی است که مبتنی بر مفهوم واقعیت افزوده طراحی و به کارگیری شده است.
  کارفرمایان قادرند با بهره گیری از این مفهوم و با ساخت اپلیکیشن مربوطه، پیش از ساخت بنا در دنیای واقعی، ساختمان احداث شده را به صورت مجازی به رویت بهره برداران و مشتریان خویش بگذارند.
  این مزیت گستره مشتریان را توسعه داده و مطالبه و نیاز ایشان برای مراجعه فیزیکی به محل پروژه را مرتفع میسازد.

  لیست شرکتها و پروژه های در حال انجام با سیستم BIM

 • 1- سازمان برنامه و بودجه استان تهران( نظارت راهبردی بر تدوین نظام نامه پیاده سازی سیستم BIM در نظام فنی اجرایی)

 • 2- اداره کل راه و شهر سازی ( طراحی سیستم BIM در پروژه ساختمانی در رباط کریم و آموزش تیم مدیریتی، کارشناسی و نظارتی و پیاده سازی این سیستم)

 • 3- سازمان نوسازی مدارس( معرفی یک پروژه بعنوان پایلوت جهت مدل سازی باسیستم BIM و پیاده سازی این سیستم)

 • 4- بیمارستان آتیه دو( پیاده سازی بخش کلش گیر ی و رفع مغایرت و بهینه سازی متره و برآورد مصالح)

 • 5- سازمان آب منطقه ای استان تهران( معرفی یک پروژه خط انتقال در استان تهران جهت کنترل طراحی و مدل سازی با سیستم BIM و آموزش کادر فنی کارفرما)

 • 6- شرکت مادر تخصصی آب و نیروی ایران( معرفی کارشناسان از برخی استانها جهت آموزش و پیاده سازی سیستم Bim در پروژه ها)

 • 7- شرکت مادر تخصصی آب و نیروی ایران ( معرفی یکی از پروژههای بهره برداری از نیروگاه با استفاده از سیستم BIM )

 • 8- شرکت موننکوی ایران( طراحی فاز یک و دو پروژه ساختمانی در استان البرز با سیستم BIM)

 • 9- وزارت نیرو( مطالعات و طراحی جهت بازسازی ساختمان آموزشی در استان مازندران مبتنی بر سیستم BIM)

  مجموعه خدمات فنی و مهندسی در حوزه BIM

  مشاوران عالی پایسا درپی تعامل گسترده با سازمانها و شرکتهای فعال در حوزههای ساختمانی و پروژههای عمرانی طی سنوات پیشین و درنتیجه درک عمیق نیازهای هر مجموعه متناسب با جایگاه و ماموریتهای آن، با تکیه بر دانش سازمانی خود و استفاده از ظرفیت دانش آموختگان دپارتمان BIM خانه عمران نسبت به سازماندهی تیمهای قوی و رفع نیاز مدیران محترم گامهای موثری برداشته که برخی از خدمات قابل ارائه توسط این مجموعه به شرح ذیل میباشد:

  • خدمات مدیریتی و تخصصی برای سازمان ها

 • - ارایه خدمات فروش و بازاریابی با استفاده از فناوریهای روز IT بویژه واقعیت افزوده در بستر BIM

 • - پیاده سازی و استقرار بخش BIM در پروژه های عمرانی و شرکتها همراه با تامین نیروی کارآمد از سوی کارفرمایان
 • - تدوین استراتژی های اجرایی و برنامه شبیه سازی با مدل گرافیکی
 • - ارایه خدمات تعمیرات، نگهداری و بهره برداری
 • - ارائه مشاوره تخصصی در زمینه فرآیند اجرایی سیستم BIM و بسترها و زیرساخت های اجرایی لازم جهت استقرار این نگرش در پروژه ها به شرکتهای مشاور و دفاتر فنی و اجرایی فعال در این عرصه

  خدمات فنی و مهندسی برای پروژه ها

  خدمات زیر توسط شرکت پای سا برای پروژه های عمرانی و شهری متناسب با نیاز کارفرما و شرایط پیشرفت آن، ارائه میگردد. این خدمات در جایگاه مشاور امین کارفرما ارائه میگردد و بعبارت دیگر، مشاور BIM بعنوان نماینده کارفرما بوده و لذا ساختار خدمات رسانی آن بگونه ای طراحی شده است که با ارکان متداول پروژه ها، شامل کارفرما، مشاور طرح و پیمانکار، تداخل کاری نداشته و در عین حال، تعامل مناسبی با تیم بهره بردار تعریف نماید تا یکپارچگی خدمات در طول چرخه پروژه کامل گردد و دغدغه های کارفرما را کاهش دهد.

  خدمات مشاور BIM به تفکیک فازبندی در پروژه ها