همکاران ما و تفاهم نامه ها

یکی از فعالیت های مشاوران عالی ساختمان پای سا ارتباط با شرکت های خارجی و کسب تجارب و توانمندی های آن ها به ویژه در بخش مصالح جدید ساختمانی، نرم افزارهای نوین طراحی، شیوه های مدرن مدیریت پروژه و فعالیت…

ماموریت

• ماموریت پای سا شرکت پای سا، عضو گروه خدمات مهندسی خانه عمران، ضمن آسیب شناسی هدفمند و بررسی نقاط ضعف صنعت ساختمان بویژه در ساختمان های بلند مرتبه، با بهره گیری از دانش روز و تجربیات متخصصان و نخبگان…